• Fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin, tashmë në një shërbim alternativ nga CRCA/ECPAT Shqipër...

  Programi “Shpresë për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin në Shqipëri“ përforcon shërbimet për ta në qarkun e Tiranës!

  Tiranë, 19 Shtator 2020 – Qëndra për të Drejtat e Fëmijëve – CRCA/ECPAT Shqipëri, prej vitit 1999 ka ofruar ndihmë juridike falas parësore dhe dytësore për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin si dhe që prej vitit 2011 është liçensuar për të ofruar shërbime të specializuara në nivel...
 • CRCA/ECPAT SHQIPËRI: POLICIA E SHTETIT NË FIER SHKEL RËNDË KODIN E DREJTËSISË PËR TË MITUR

  Përgjatë shoqërimit dhe më pas intervistimit të një vajze 12 vjeçare të supozuar se ishte në konflikt me ligjin, zyrtarët e lartë të Policisë së Shtetit në Fier tregojnë mungesë respekti për të drejtat bazë të fëmijëve në proçesin penal, të garantuara nga Kushtetuta, Kodi Penal, Kodi i të Miturve dhe Konventa për të Drejtat e Fëmijës e OKB-së.

  Tiranë 18 Shtator 2020 - Përmes kësaj Deklarate Publike, CRCA/ECPAT Shqipëri kërkon të shprehë shqetësimin e saj serioz për shkeljen e plotë të proçedurave ligjore përgjatë shoqërimit të një vajze 12 vjeçare në mjediset e Drejtorisë së Policisë Fier nga ana e punonjësve të policisë. Tre ditë më...
 • Thirrje për Ekspert vendas

  Për hartimin e Guidës dhe fletëpalosjes "NJË KLIKIM NGA E DREJTA E MBLEDHJES"

  TERMAT E REFERENCËS   QENDRA PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NË SHQIPËRI Titulli i projektit:  NJË KLIKIM NGA E DREJTA E MBLEDHJES Pozicioni:  Ekspert për hartimin e Guidës dhe fletëpalosje për të drejtën e Tubimit  Data e publikimit:    16 Shtator 2020 Kohëzgjatja  1 (një) muaj nga...
 • THIRRJE PËR KUOTIM: BLERJE TABLETASH PËR FËMIJË

                                     Organizata  CRCA/ECPAT Shqipëri  Rr. Vaso Pasha, Nj A. 5, Nd. 17, H.9, Ap. 19,   1019, Tiranë/ Albania  www.crca.al  Data e publikimit  17  Shtator   2020  Vendi i zhvillimit  Tiranë  Dorëzimi i ofertave duhet bërë brenda datës    25  Shtator 2020...
 • CRCA/ECPAT SHQIPËRI: GATI PROJEKT-LIGJI PER REGJISTRIN KOMBËTAR TË TË DËNUARVE PËR KRIMEVE SEKSUALE...

  Ekspertët më të mirë të Zyrës së Mbrojtjes Ligjore Falas të CRCA/ECPAT Shqipëri, më së fundi kanë gati projekt-ligjin që i jep zgjidhje pedofilisë në Shqipëri

  Tiranë 16 Shtator 2020 - Ekspertët e Zyrës së Mbrojtjes Ligjore Falas për Fëmijët të CRCA/ECPAT Shqipëri, pas një pune intensive disa-mujore, më së fundi kanë bërë gati për konsultim projekt-ligjin “Për Regjistrin Kombëtar për të Dënuarit për Krime Seksuale”, i cili ka për qëllim të vëzhgojë dhe...

Nismat Që Ne Mbështesim

CRCA.AL

CRCA.AL

Lajme

Pages20 VJET DEDIKUAR MBROJTJES DHE AVANCIMIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE NË SHQIPËRI!

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri – CRCA është një nga organizatat kryesore jo-qeveritare, jo-politike, jo-fetare dhe jo-fitimprurese me qendër në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. CRCA eshte krijuar ne mars te vitit 1997 me qellimin kryesor per te ndihmuar ne permiresimin e situates te te drejtave te femijeve ne Shqiperi.

Motivimi i CRCA-se bazohet në thenien: "Duke punuar të gjithë së bashku, ne mund të ndërtojmë një Botë më të mirë për femijët dhe të rinjte.”

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA është një ndër organizatat më të rëndësishme për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në vend, e themeluar më Mars 1997. Gjatë 16 viteve të punës së saj ne kemi bërë që të jemi njëri ndër partnerët serioze të Qeverisë së Shqipërisë (në nivelin kombëtar dhe lokal) dhe të Shoqërisë Civile, në drejtim të ndikimit në politika dhe legjislacion, forcime kapacitetesh të stafit të Qeverisë në punën me fëmijët dhe në presionin ndaj Qeverisë për të respektuar dhe përmirësuar të drejtat e fëmijëve në vend.

 

Donors and Partners

          

Subscribe

* indicates required

close
Web Design & Development by: WWW.FIT.AL