Women And Youth In Politics - News

Women And Youth In Politics - News

  • Njoftim Për Shtyp: Trainimi Per Te Drejtat E Minoriteteve - Korce

    Tiranë, 7 Dhjetor 2007 - Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA ne bashkëpunim me Koalicionin per Nxitjen e Pjesëmarrjes të të Rinjve në Politikë dhe CDSC zhvilloi ne Korce një trainim dy-ditor me temë “Te Drejtat e Minoriteteve”, i cili u dedikohet minoriteve te ndryshme te zones se Korces dhe OJF-ve që punojnë për çështjet e minoriteteve në Shqipëri. Trainimi...

Pages

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL