Rrjetet Ndërkombëtare

Rrjetet Ndërkombëtare

CRCA është anëtare e nje sere rrjetesh të mëdha kombëtare, rajonale dhe nderkombtare. Më poshtë është një përshkrimi i rrjeteve ku ne jemi anëtare.

RRJETET KOMBËTARE

Albanian Fëmijët Aleanca

BKTF

RRJETET NDERKOMBETARE

ECPAT Ndërkombëtare

Eurochild

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL