Takimi hapës i projektit TOMAS, një nismë e koordinuar për të luftuar materialet me përmbajtje të dhunës seksual ndaj fëmijëve në internet (CSAM) në vendet e Ballkanit Perëndimor, u mbajt më 4 dhe 5 qershor në Tiranë. Takimi mblodhi së bashku përfaqësues nga autoritetet publike dhe partnerë të shoqëria civile nga Shqipëria, së bashku me partnerët e projektit: Qendrën për Fëmijët e Zhdukur dhe të Shfrytëzuar nga Serbia, Qendrën për të Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (CRCA) dhe organizatën Međaši nga Maqedonia e Veriut. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues nga rrjeti Eurochild.

Projekti TOMAS është projektuar si një nismë proaktive që trajton çështjen e shfrytëzimit seksual të fëmijëve në internet në Ballkanin Perëndimor. Në epokën e sotme dixhitale, ku fëmijët përfitojnë nga aksesi i pakufizuar në informacion dhe komunikim, projekti thekson çështjet kritike të sigurisë së fëmijëve online dhe problemin në rritje të shpërndarjes së CSAM. CSAM është bërë një problem i rëndësishëm për shkak të mungesës së mekanizmave të kontrollit për përmbajtjen online dhe sjelljet e dëmshme për fëmijët.

Projekti TOMAS nënvizon urgjencën e adresimit të kësaj çështjeje nëpërmjet një reagimi të koordinuar ndaj kërcënimit në rritje të shfrytëzimit seksual të fëmijëve në internet.

Takimi, i moderuar nga Altin Hazizaj, u hap me diskutime mbi CSAM dhe implikimet e rregulloreve të ardhshme evropiane që mandatojnë të gjithë ofruesit e internetit të BE-së për të monitoruar dhe hequr materialet e dëmshme. Një shqetësim kyç ishte krijimi i mundshëm i një shpërndarësi për ruajtjen e CSAM në Ballkanin Perëndimor, ku ofruesit lokalë nuk janë ende të detyruar të heqin përmbajtje të tilla. Si përgjigje, organizatat pjesëmarrëse nisën një projekt të përbashkët për të harmonizuar rregulloret e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë me ato të BE-së.

Gjatë takimit të mbyllur më 5 qershor, përfaqësues nga CNZD, CRCA, Međaši dhe Eurochild ranë dakord mbi hapat e ardhshëm për projektin TOMAS. Ky takim shënon një hap të rëndësishëm drejt një qasjeje bashkëpunuese për të luftuar CSAM në të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve online. Projekti TOMAS, që zgjat nga dhjetori 2023 deri në nëntor 2025, është pjesë e projekteve SMART Balkan, financuar nga Ministria norvegjeze e Punëve të Jashtme. Ai synon të forcojë demokracitë pjesëmarrëse dhe integrimin euro-atlantik në Ballkanin Perëndimor.


Detajet e Lajmit
June 12, 2024
221
Kategoria