Tiranë, 6 Tetor 2023 – Platformat mediatike online “ZËRI” ka bërë sot publike, pas gjurmimeve dhe hetimeve që gazetarët e saj kanë kryer në aplikacionin “Telegram” për grupe specifike të sigurta të pedofilëve dhe të grabitqarëve seksualë, të cilët kanë shpërndarë materiale me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Sipas platformës, imazhet i përkasin fëmijëve, të cilët janë dhunuar seksualisht në Shqipëri dhe më pas materialet e janë shpërndarë në internet si trofe ndërmjet të rriturve.

Kjo nuk është hera e parë që platforma apo aplikacione globale në internet përdoren për të shpërndarë materiale me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Vetëm një muaj më pare në të njëjtën platformë, iSIGURT.al – Linja Kombëtare për Internet të Sigurt për Fëmijët, ndeshi probleme serioze në lidhje me një ngjarje të përafërt me këtë të raportuar sot.

iSIGURT.al dhe CRCA/ECPAT Shqipëri janë seriozisht të shqetësuara jo vetëm për përhapjen masive të dhunës seksuale në internet ndaj fëmijëve dhe të shpërndarjes së materialeve me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve, por mbi të gjitha mbi mungesën e masave nga ana e autoriteteve përgjegjëse në Shqipëri për të mbrojtur fëmijët gjatë navigimit të tyre në internet. Të dhënat më të fundit në nivel global, europian dhe kombëtar tregojnë se:

  • Të paktën 15 mijë profile dhe faqe në Shqipëri u raportuan gjatë vitit 2022 si faqe / profile që përmbajnë materiale me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve (NCMEC Tipline Report / Raporti Kombëtar për Sigurinë në Internet – iSIGURT.al;)
  • Çdo sekondë, të paktën 2 imazhe me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve, shpërndahen në internet. Pas çdo imazhi nuk duhet harruar që qëndron një fëmijë që ka përjetuar apo ende përjeton dhunën seksuale. (NCMEC)
  • Vetëm gjatë vitit 2022, materialet me përmbajtjen më të rëndë të dhunës seksuale ndaj fëmijëve u hodhën në internet si asnjëherë më parë. 40% e këtyre materialeve tregojnë një fëmijë nën moshën 10 vjeç (Internet Watch Foundation).

Ndërkohë që të gjitha vendet europiane janë duke marr masa drastike për të mbrojtur fëmijët nga dhuna dhe shfrytëzimin seksual në internet, autoritetet në vend, por edhe prindërit, janë tërësisht të pandërgjegjësuar për krimet që fëmijët në Shqipëri ndeshin çdo ditë në internet. Pranë i SIGURT çdo ditë raportohen të paktën 2-3 kërkesa për mbyllje faqesh apo profilesh në gjuhën shqipe me përmbajtje të bulizmit ekstrem apo dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Ne sot kemi një thirrje të hapur për çdo institucion përgjegjës dhe çdo prind në Shqipëri:

ÇOHUNI NGA GJUMI!

Pedofilet dhe grabitqarët seksualë në internet çdo sekondë, minutë, orë apo ditë, janë duke piketuar fëmijët -viktima të dhunës seksuale, apo duke shpërndarë materialet e abuzimit seksual të këtyre fëmijëve! Kjo sepse ligji Shqiptar i ka lejuar dhe i lejon që ata të dhunojnë seksualisht në internet çdo viktimë të mundshme!

Linja Kombëtare për Internet të Sigurt për Fëmijët dhe CRCA/ECPAT Shqipëri nëpëmrjet kësaj deklarate publike, i bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjësë në vend që urgjentisht të adresojnë mbrojtjen me ligj të fëmijëve të fëmijëvë nga pedofilët dhe grabitqarët seksualë në internet. Po në këtë kuadër, ne rekomandojmë marrjen e masave të mëposhtme:

  1. Akesi në materiale pornografike të bëhet vetëm nëpërmjet kartës së identitetit dhe vetëm për personat mbi 18 vjeç;
  2. Të gjitha platformat në gjuhën shqipe dhe të regjistruara në Shqipëri (sociale, chat, lojëra, mediatike etj), t’ju caktohet detyrimi ligjor për bllokimin, heqjen dhe raportimin e detyrueshëm në organet ligj-zbatuese, kur përdoruesit e tyre hedhin materiale me përmbajtje të dhunës ekstreme apo me përmbajtje të dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Po ashtu të gjitha platformat dhe faqet në internet duhet të kenë një formular ankese standard për të raportuar incidentet që fëmijët mund të ndeshin në këto faqe.
  3. Të gjitha plaformat ndërkombëtare, që nuk janë të regjistruara në Shqipëri, tw detyrohen me ligj të caktojnë një pikë kontakti (në Shqipëri) që vepron si përgjegjëse për të trajtuar raportet e incidenteve online për fëmijët që vizitojnë apo përdorin platformën e tyre.
  4. Të gjithë së bashku, institucione, OSHC, prindër, industri e internetit dhe platforma mediatike, të krijojmë një Pakt Kombëtar kundër dhunës seksuale ndaj Fëmijëve në internet dhe në jetën reale, që adreson nevojën për ligje, politika, standarte, shërbime dhe kurikula të reja për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna seksuale në internet dhe në jetën e përditshme.

Ne jemi në dispozicon të autoriteteve qendrore dhe atyre të sigurisë kibernetike për të ndarë ekspertizën tonë më të mirë në mbrojtje të fëmijëve, së bashku me partnerët tanë në vendet e Bashkimit Europian.


Deetajet e Lajmit
October 6, 2023
255
Kategoria