Më 11 maj, Komisioni Europian publikoi një Rregullore të propozuar që përcakton rregullat për parandalimin dhe luftimin e abuzimit seksual të fëmijëve. Është ne kohë dhe historike, jo vetëm për Europën, por edhe për botën. Kur u miratua, ky legjislacion kishte potencialin pwr tw patur një ndikim mw shumë përtej BE-së dhe qw të ndihmonte në avancimin e luftës globale kundër abuzimit seksual të fëmijëve si në botën offline ashtu edhe në atë online.
Duke u ndalur në dimensionin online të abuzimit seksual të fëmijëve, Komisionerja e BE-së për Çështjet e Brendshme Ylva Johansson thekson se ka pasur një rritje prej 6000% të raporteve të abuzimit seksual të fëmijëve në internet në BE vetëm në dhjetë vitet e fundit. Shumica e imazheve dhe viktimave mbeten të fshehura, abuzimi i tyre i panjohur dhe i pareportuar. Por edhe maja e ajsbergut është e madhe: Qendra Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur dhe të Shfrytëzuar mori afër 85 milionë dosje që përmbanin materiale abuzimi seksual të fëmijëve në vitin 2021. Në vitin e kaluar, ky numër ishte 65 milionë. Mbi 62% e materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve në internet (CSAM) në mbarë botën strehohen në serverë me bazë në BE. Do të duhet bashkëpunim mes qytetarëve, institucioneve, politikëbërësve, kompanive të teknologjisë dhe organizatave jofitimprurëse për të trajtuar një problem të kësaj shkalle.
Ne, si një kolektiv organizatash që përpiqen për të drejtat, sigurinë dhe sigurinë e fëmijëve në internet, mbështesim propozimin e Komisionit Europian si një hap kritik drejt mbrojtjes më të mirë të të drejtave të fëmijëve. Rregullorja e propozuar paraqet një vizion të një interneti të përgjegjshëm ku fëmijët janë të lirë të jenë kuriozë dhe të eksplorojnë hapësirat online në mënyrë të sigurt.
Ai synon të sigurojë që teknologjia të zhvillohet dhe përdoret në përputhje me vlerat e Bashkimit Europian dhe në përputhje me të drejtat themelore, duke i kushtuar vëmendje të veçantë duke mbrojtur fëmijët. Kornizat aktuale legjislative ndryshojnë shumë në shtetet anëtare të BE-së. Ata mbështeten në veprimet vullnetare nga ofruesit e shërbimeve në internet dhe nuk kërkojnë të adresojnë problemet që mund të lindin ndërsa teknologjia dhe angazhimi shoqëror me të zhvillohet. Rregullorja parashtron një kornizë të harmonizuar, detyruese dhe të qëndrueshme, e cila do të na lejojë të trajtojmë CSAM-në e njohur, CSAM të reja dhe kujdesin për shfrytëzim seksual, për vitet në vijim. Prandaj:
 
● Ne mbështesim masat mbrojtëse të forta që do të vendosë kjo rregullore për të siguruar që ofruesit e shërbimeve në internet dhe teknologjia e përdorur të respektojnë të drejtat themelore të të gjithë përdoruesve, përfshirë fëmijët. Ndër të tjera, teknologjitë do të duhet të vlerësohen nga Bordi Europian për Mbrojtjen e të Dhënave dhe të mos jenë në gjendje të nxjerrin ndonjë informacion tjetër përveç atij që është rreptësisht i nevojshëm për të zbuluar abuzimin. Përdorimi i tyre do t’i nënshtrohet një balancimi të të drejtave themelore nga një autoritet i pavarur dhe çdo përdorues i prekur do të ketë të drejtën për korrigjim efektiv.
● Ne mirëpresim Qendrën e propozuar të BE-së si një institucion i pavarur me lidhje të forta me ekosistemin ekzistues. Kjo do të shërbejë si një shtyllë jetike për të luftuar CSAM. Qendra të ngjashme ekzistojnë në juridiksione të ndryshme në mbarë botën dhe kanë treguar vlerën dhe dobinë e tyre në koordinimin e përpjekjeve për të luftuar abuzimin seksual të fëmijëve. Me një mandat të fortë  për të siguruar veprim nga ofruesit e shërbimeve online, për të mbështetur përpjekjet parandaluese dhe për të ofruar korrigjim vendimtar të viktimave, suksesi i qendrës së re do të kërkojë bashkëpunim të qëndrueshëm nga të gjithë sektorët që në fillim. Ne ofrojmë njohuritë dhe mbështetjen tonë për të ndihmuar në formimin e saj.
● Ne përgëzojmë gjithashtu detyrimin e përgjithshëm për të vlerësuar rreziqet dhe për të miratuar masa parandaluese siç parashikohet nga Rregullorja e propozuar, duke mbështetur kështu sigurinë sipas projektimit. Krijimi i një sistemi të ri transparence midis teknologjisë dhe përdoruesve do të nxisë veprime kuptimplota dhe të matshme për të trajtuar CSAM.
● Me kalimin e kohës kemi mësuar se vetëm veprimet vullnetare nuk do ta zgjidhin këtë problem. Përveç këtyre përpjekjeve, përdorimi i detyrueshëm i teknologjive të sigurta të urdhëruara nga një autoritet i pavarur është një nismë e mirëpritur për të trajtuar këtë shkallë të krimit.
Ashtu si me çdo rregullore, gjetja e detajeve të saktë  do të jetë e një rëndësie të madhe për suksesin e saj në arritjen e rezultateve të qëndrueshme për fëmijët. Ne mirëpresim propozimin e Komisionit dhe presim të punojmë me të gjitha palët e interesuara për të ndarë ekspertizën tonë unike për të krijuar një mjedis më të sigurt në internet. Përgjigja jonë e koordinuar kundër kërcënimeve në internet ndaj fëmijëve është e vetmja mënyrë për të kthyer valën ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të fëmijëve në internet.
 
Për më shumë informacion ose për të shtuar emrin dhe organizatën tuaj në listë, ju lutemi kontaktoni
emily.slifer@wearethorn.org


Deetajet e Lajmit
July 21, 2022
64
Kategoria
Shkarko Dokumentin