TE ESHTE SHKELUR E DREJTA?

TE ESHTE SHKELUR E DREJTA?

Të është shkelur e drejta?

Në vend ka një mori organizatash dhe institucione të pavarura, tek të cilat  mund të drejtoheni në rast se keni konstatuar shkelje të së drejtës tuaj për t’u mbledhur dhe organizuar.

Zyra për Mbrojtjen Ligjore Falas(FLA)e CRCA/ECPAT Shqipëri është zyra e parë ligjore e ngritur nga nje OJF për të mbrojtur të drejat dhe lirtë themelore të njeriut në vend.

Ju mund të kontaktoni me FLA në nr e TEL: +35542265741 e-mail: avokati@crca.al

Avokati i Popullit

TEL: +35542 2380 300 e-mail: ap@avokatipopullit.gov.al

Qendra për Nisma Ligjore QytetareTEL: +355 4 2 259 795 e-mail: avokatore@albmail.com

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL