INSTITUCIONE & OJF

INSTITUCIONE & OJF

POLICIA E SHTETIT

Detyrat:

  • Policia e Shtetit garanton dhe mbron të drejtën e çdo personi për të organizuar dhe marrë pjesë në tubime paqësore dhe pa armë.
  • Në çdo rast, zbatimi i masave për ndalimin dhe shpërndarjen e një tubimi paqësor e pa armë bëhet në mënyrë të shkallëzuar.

NJËSITË E PUSHTETIT VENDOR

  • Në nivel vendor bashkitë hartojnë rregullore për përdorimin e hapësirave publike sipas legjslacionit.
  • Shefi i Komisariatit të Policisë njofton me shkrim drejtuesin e pushtetit vendor dhe prefektin për zhvillimin e tubimit.

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL