• Raporto Online
  • Anetare e:

Kurs Trainimi: “Drejtimi I Nje Partie Politike”

June 26, 2008

Tirane, 26-27 Qershor 2008 – Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve ne Shqiperi –CRCA, ne bashkepunim me Koalicionin per Nxitjen e Pjesëmarrjes se Grave dhe të Rinjve në Politikë ne kuader te programit te saj “Promovimi i Demokracis ...

Lexo më shumë

Kurs Trainimi: “Te Drejtat E Minoriteteve Dhe Pjesmarrja E Tyre Ne Politike ”

May 29, 2008

Tirane, 29-30 Maj 2008 – Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve ne Shqiperi – CRCA, ne bashkepunim me Koalicionin per Nxitjen e Pjesëmarrjes se Grave, të Rinjve dhe Minoriteteve në Politikë ne kuader te programit te saj “Promovimi i ...

Lexo më shumë

Kurs Trainimi: “drejtimi I Nje Partie Politike”, Me Forumet Politike Rinore

May 6, 2008

Tirane, 6-7 Maj 2008 – Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve ne Shqiperi – CRCA, ne bashkepunim me Koalicionin per Nxitjen e Pjesëmarrjes se Grave dhe të Rinjve në Politikë ne kuader te programit te saj “Promovimi i Demokracise dhe ...

Lexo më shumë

Shoqeria Civile Nenshkruan Publikisht Leter-kerkesen Ne Mbeshtetje Te Projekt-ligjit “per Barazine Gjinore Ne Shqiperi”

April 14, 2008

Tirane, 14 Prill 2008 – Koalicioni për Nxitjen e Pjesmarrjes së Grave dhe të Rinjve në Politikë në bashkëpunim me Rrjetin Millenium dhe me mbështetjen e UNIFEM, organizuan një procedurë nënshkrimi publik të letër-kërkesës në mbësht ...

Lexo më shumë

Koalicioni Per Nxitjen E Pjesmarrjes Se Grave Dhe Te Rinjve Ne Politike Kerkon Qe Kodi I Ri Zgjedhor Te Perfshije Edhe Vendosjen E Kuotes Minimum 30 Perqind Per Pjesmarrjen E Grave Ne Politike

March 8, 2008

Tirane, 8 Mars 2008 – Koalicioni për Nxitjen e Pjesmarrjes së Grave dhe të Rinjve në politikë, i perbere nga nje sere organizatash te te drejtave te njeriut, te grave dhe femijeve, në vazhdimësi të aktiviteteve të ndërmarra prej tre vites ...

Lexo më shumë

Njoftim Për Shtyp: Trainimi Per Te Drejtat E Minoriteteve – Korce

December 7, 2007

Tiranë, 7 Dhjetor 2007 - Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA ne bashkëpunim me Koalicionin per Nxitjen e Pjesëmarrjes të të Rinjve në Politikë dhe CDSC zhvilloi ne Korce një trainim dy-ditor me temë “ ...

Lexo më shumë