Sfidat e rinisë Shqiptare!

Sfidat e rinisë Shqiptare!

Mediat britanike shkruajnë mbi Raportin Kombëtar “Rinia në Shqipëri”

Mediat e huaja shkruajnë për situatën e rinisë shqiptare. Pas publikimit të Raportit Kombëtar “Rinia në Shqipëri” një studim ky i kryer nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve (CRCA) dhe Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN), mediat britanike pasqyruan të gjitha gjetjet e tij.

Raporti  përmban vlerësimin që organizatat e shoqërisë civile në vend i kanë bërë punës së Qeverisë dhe Bashkive për zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë në Shqipëri (2015-2020).

Të gjithë shkrimin ju mund ta gjeni në faqen tonë por edhe bashkangjitur në linkun e mëposhtëm.

https://emerging-europe.com/news/albanias-youth-challenge/

Donors and Partners

         

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL