CRCA dhe ANYN prezantojnë në media përpjekjen e tyre disavjeçare për një Ligj për Rininë në Shqipëri

CRCA dhe ANYN prezantojnë në media përpjekjen e tyre disavjeçare për një Ligj për Rininë në Shqipëri

Qendra për të Drejtat e Fëmijëve (CRCA) dhe Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN), ishin të ftuar në televizionin FAX NEWS, për të analizuar nisjen e procesit të hartimit të Ligjit për Rininë. Problematikat që u paraqitën në të, ishin procesi në vetvete, hapat e ndërrmara dhe mungesa e përfshirjes së oganizatave Rinore në grupin e punës nga ana e Ministrisë së Arsimit, që prej fillimit të hartimit të tij. CRCA dhe ANYN, kërkojnë që hartimi iI Ligjit për Rininë, të jetë i realizaur nga të rinjtë, me të rinjtë dhe për të rinjtë.

Donors and Partners

         

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL