ANYN shfaq problematikat dhe risitë e projekt-Ligjit për Rininë në SCAN TV

ANYN shfaq problematikat dhe risitë e projekt-Ligjit për Rininë në SCAN TV

Ligji për Rininë që po diskutohet së fundmi, si i pari ligj që po përgatitet në vendin tonë, ka tërhequr shumë edhe vëmendjen e mediave. Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri ANYN, ishte i ftuar në eimisionin informative të Televizionit SCAN, dhe Presidentja e këtij rrjeti, solli të detajuara të gjitha çështjet që përfshin ky ligj. Intervistën e gjani në linkun e mëposhtëm.

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL