CRCA/ECPAT Shqipëri në fokusin e medias gjatë muajit Janar 2021

CRCA/ECPAT Shqipëri në fokusin e medias gjatë muajit Janar 2021

Fillimi i vitit '21 rezultoi në prezantimin e një prej raporteve më të rëndësishme përsa i përket punës së CRCA/ECPAT Shqipëri dhe Barnahus. Raporti “Analiza e sistemit të mbrojtjes fëmijëve bazuar në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve”, erdhi për publikun e shoqëruar me një analizë të detajuar dhe me shtrirje gjeografike në të gjithë vendin.

Përgjatë vitit 2019-2020, Barnahus Shqipëri ndoqi, trajtoi dhe menaxhoi 36 raste të krimeve seksuale kundër fëmijëve në të gjithë Shqipërinë. Bazuar në një analizë të të gjitha informacioneve të marra, ekspertët analizuan sistemin e referimit dhe menaxhimit të këtyre rasteve dhe situatën e viktimave të abuzimit seksual.

BARNAHUS Shqipëri: Numri më i madh i krimeve seksuale kundër fëmijëve po kryen nga bashkëmoshatarët e tyre!

Ky është raporti i parë që përgatitet në këtë fushë ndaj edhe të dhënat e tij paraqesin njw rëndësi të vecantë si për politikë-bërësit ashtu edhe për institucionet publike, organizatat e fëmijëve etj. Prezantimi i tij, u ndoq masivisht nga media. Mëposhtëkemi përzgjedhur vetëm disa nga lidhjet e pasqyrimit mediatik tëraportit:

https://top-channel.tv/video/abuzimet-seksuale-raporti-ne-shqiperi-abuzohet-1-ne-10-femije/

https://www.facebook.com/klanplus.al/videos/746622196291474

https://telegraf.al/aktualitet/dhuna-seksuale-ndaj-femijeve-drejtori-i-crca-institucionet-te-forcojne-prezencen/

https://www.oranews.tv/dhuna-seksuale-ndaj-femijeve-ne-rritje-drejtori-i-crca-institucionet-te-forcojne-prezencen/

https://shqiptarja.com/lajm/raporti-i-crca-shifrat-e-frikshme-te-abuzimit-me-femijet-23-e-dhunuesve-seksuale-jane-punonjes-administrate

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL