Puna e CRCA/ECPAT Shqipëri në fokusin e medias

Puna e CRCA/ECPAT Shqipëri në fokusin e medias

Muaji Tetor 2020 ka qenë një muaj aktiv në media për CRCA/ECPAT Shqipëri dhe një sërë aktivitetesh dhe reagimesh të punës sonë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe të të rinjve.

Në kuadër të Lëvizjes Kombëtare #NEJEMI1, CRCA organizoi forumin pwr prezantimit e projekt-ligjit “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale në Shqipëri”i cili është përgatitur nga ekspertët më të mirë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve tëZyrës së Mbrojtjes Ligjore Falas për Fëmijët dhe të Rinjtë, tëCRCA Shqipëri.

Media tregoi vëmendje tëtheksuar dhe pasqyroi gjerësisht tëdhënat dhe gjetjet e Raportit tëECPAT International “Shqipëria: Shfrytëzimi i fëmijëve për qëllime seksuale”, tëcilat u prezantuan gjatënjëeventi tëpërbashkët online tëCRCA/ECPAT Shqipëri dhe ECPAT International.Disa nga lajmet kryesore mund t’i gjeni në këto lidhje:

https://www.oranews.tv/femijet-te-ekspozuar-ndaj-abuzimeve-shqiperia-nder-vendet-me-problematike-per-sulmet-seksuale/

https://euronews.al/al/aktualitet/2020/10/16/raporti-mbi-shfrytezimin-seksual-te-femijeve-shqiperia-shume-larg-vendeve-te-rajonit

https://dosja.al/familjet-shqiptare-shkaktare-te-shfrytezimit-seksual-te-femijeve-si-ndikojne-ne-te-ardhmen-e-tyre/

https://abc24.al/femijet-shqiptare-vijojne-te-mbeten-te-rrezikuar-nga-shfrytezimi-seksual-dhe-trafikimi/

Po gjatë të njëjtës periudhë media pasqyroi takimin tepër të rëndësishëm ndërmjet përfaqësuesve të Policisë së Shtetit dhe CRCA/ECPAT Shqipëri për ngritjen e sistemit  AMBER Altert, i cili do të shërbejë për gjetjen e fëmijëve të humbur në vendin tonë:

https://www.gazeta-shqip.com/interesi-publlik/femijet-e-zhdukur-shqiperia-do-te-instaloje-sistemin-amber-per--7232

https://abcnews.al/viktima-te-dhunes-perse-policia-nuk-vendos-sinjalin-amber-per-gjetjen-e-femijeve-te-humbur-ne-shqiperi/

https://www.faxweb.al/femijet-crca-autoritetet/

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL