Cilat janë individët dhe grupet që ne mbështesim?

Cilat janë individët dhe grupet që ne mbështesim?

  • Çdo fëmijë apo të ri/të re që është viktimë e diskriminimit, përjashtimit social apo në drejtësi, apo që i janë shkelur të drejtat e njeriut nga sjellja dhe veprimet e institucioneve shtetërore
  • Anëtarët e komuniteteve më të pambrojtur si fëmijë, adoleshentë dhe të rinj Romë, Egjyptianë, të rinj nga komuniteti LGBTI
  • Nëna të reja që janë viktima të dhunës nga partneri/ja apo familjarët
  • Fëmijët dhe të rinj me nevoja të veçanta (perfitues te AK)

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL