Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, prej dy vitesh po punon për ngritjen e procesit të hartimit të një Ligji për Rininë. Qëllimi kryesor I rrjetit dhe përfaqësuesve të tij, është që ligji të përgatitet nga të rinjtë dhe të jëtë për ta.  Televizioni ORA NEWS sjell një speciale duke mbështetur punën e deritanishme të të gjithë të rinjve për këtë proces.


Deetajet e Lajmit
June 30, 2018
41
Kategoria