18 nëntor 2022 – Dita Europiane për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual – Çdo fëmijë duhet të ketë mundësinë të jetë i sigurt, kurioz dhe i lumtur – të jetë thjesht një fëmijë. Fatkeqësisht, realiteti i fëmijërisë është shumë i ndryshëm për një numër në rritje të fëmijëve që përjetojnë abuzim dhe shfrytëzim seksual. Sondazhet e fundit tregojnë se më shumë se gjysma e fëmijëve, si djem ashtu edhe vajza, përjetojnë dëmtime seksuale në internet gjatë fëmijërisë. Kjo përfshin dërgimin e përmbajtjes së qartë seksuale nga një i rritur ose persona të panjohur, që u kërkohet të mbajnë sekret një pjesë të marrëdhënies së tyre seksuale të qartë në internet, shpërndarjen e imazheve seksuale të tyre pa pëlqimin e tyre ose që u kërkohet të bëjnë diçka të qartë seksuale në internet. Në raste ekstreme, grooming për shfrytëzim seksual të fëmijëve mund të çojë në zhdukjen e fëmijëve.

Tmerret e abuzimit janë mjaft mizorë. Por ndërsa interneti ka evoluar dhe është rritur, po ashtu është përhapur edhe përhapja virale e materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve dhe dëshmitë e këtij abuzimi: 85 milionë imazhe dhe video u raportuan globalisht në vitin 2021 – me Europën që pret mbi 62% të këtij materiali. Ky material shpesh rishpërndahet disa herë në internet, me fëmijët që riviktimizohen vazhdimisht.

Përhapja e materialeve të abuzimit e bën të vështirë për këta fëmijë të jetojnë jetë normale dhe të shëndetshme. Në një sondazh të kryer në vitin 2017, gati 70% e të anketuarve treguan se shqetësohen vazhdimisht për t’u njohur nga dikush që ka parë imazhe të abuzimit të tyre, 83% kishin ide vetëvrasëse, 60% tentuan të vetëvriteshin.

Përhapja e materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve nuk është i vetmi dëm që fëmijët përjetojnë si rezultat i abuzimit të tyre. Për shembull, bisedat i lejojnë autorët të kujdesen për fëmijët në internet, ose për t’u takuar në jetën reale ose për të kërkuar imazhe të qarta seksuale prej tyre dhe për t’i zhvatur me to më pas për të ofruar vazhdimisht më shumë. Dhe teknologjia e transmetimit të drejtpërdrejtë përdoret për të transmetuar abuzimin e fëmijëve ndërsa kriminelët shikojnë dhe drejtojnë abuzimin nga e gjithë bota.

Çdo ditë, shkelen të drejtat e fëmijëve për t’u mbrojtur nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual. Sado dërrmuese të duket kjo, ne nuk jemi aspak të pafuqishëm për të vepruar. Dhe ne kemi një përgjegjësi morale dhe ligjore për të ndaluar këtë krim të urryer, siç njihet nga Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve. Sot, në Ditën Europiane për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual, ne duam të shpjegojmë pse ky moment është kaq kritik për Europën dhe botën.

Ne nuk jemi të pafuqishëm. Përparimet në teknologji dhe zbatimi i ligjit, së bashku me një ekosistem të fortë për mbrojtjen e fëmijëve, mund të ofrojnë mjetet që na nevojiten për të zhdukur materialet e abuzimit seksual të fëmijëve nga platformat online. E gjithë kjo mund të zbatohet në mënyrë proporcionale, me teknologji të rregulluara rreptësisht që respektojnë privatësinë e përdoruesve të internetit.

Ajo që është bërë deri më sot nga i gjithë ekosistemi i mbrojtjes së fëmijëve, duke përfshirë kompanitë e teknologjisë, meriton duartrokitje. Të gjitha veprimet vullnetare duhet të vazhdojnë me një bazë të fortë ligjore dhe kornizë rregullative. Por, kur shikohet shtrirja në rritje eksponenciale e problemit, është e qartë se kjo nuk do të jetë e mjaftueshme. Bashkimi Europian duhet të përmbushë premtimin e tij për ta bërë internetin një vend të sigurt për fëmijët.

Në fillim të këtij viti, Komisioni Evropian propozoi legjislacion për të bërë pikërisht këtë. Ky legjislacion aktualisht është duke u shqyrtuar dhe shqyrtuar në Parlamentin Evropian dhe nga Shtetet Anëtare në Këshillin e Bashkimit Evropian. Ne, nënshkruesit e kësaj letre, falënderojmë të gjitha palët e përfshira për punën e palodhur dhe ambiciet e tyre të larta. Kjo është një mundësi që politikëbërësit e BE-së nuk mund ta lejojnë ta humbin. Qytetarët në mbarë BE-në kanë shprehur mbështetje të gjerë (68 %) që BE-ja të prezantojë legjislacionin afatgjatë që do t’i mbajë fëmijët të sigurt në internet dhe për përdorimin e mjeteve të automatizuara për të identifikuar materialet e abuzimit seksual të fëmijëve. Ne i bëjmë thirrje të gjithëve që kanë interes në luftimin e këtij problemi që të përqendrohen në zgjidhje efektive për të forcuar propozimin e Komisionit dhe për të siguruar që ai të sjellë rezultate të prekshme për mbrojtjen e fëmijëve në internet – lexoni rekomandimet tona konkrete më poshtë*.

Ne të gjithë sjellim ekspertizë të ndryshme në tryezë. Së bashku, ne mund të gjejmë zgjidhje që do të na ndihmojnë të ndërtojmë një botë ku fëmijët mund të jenë të sigurt, kuriozë dhe të lumtur – një botë në të cilën çdo fëmijë është i lirë të jetë thjesht një fëmijë.


Deetajet e Lajmit
November 18, 2022
46
Kategoria