Të nderuar deputetë të Parlamentit Europian,
Më 11 maj, Komisioni Europian publikoi një rregullore të propozuar, që përcakton rregullat për parandalimin dhe luftën ndaj abuzimit seksual të fëmijëve. Është me kohë dhe historike, jo vetëm për Europën, por edhe për botën. Kur të miratohet, ky legjislacion ka potencialin të ketë një ndikim shumë përtej BE-së dhe të ndihmojë në avancimin e luftës globale kundër abuzimit seksual të fëmijëve si në botën offline ashtu edhe në atë online.
Duke u ndalur në dimensionin online të abuzimit seksual të fëmijëve, Komisionerja e BE-së për Çështjet e Brendshme Ylva Johansson thekson se ka pasur një rritje prej 6000% të raporteve të abuzimit seksual të fëmijëve në internet në BE vetëm në dhjetë vitet e fundit. Shumica e imazheve dhe viktimave mbeten të fshehura, abuzimi i tyre i fshehur dhe i pareportuar. Por edhe maja e ajsbergut është e madhe: Qendra Kombëtare për Fëmijët e Humbur dhe të Shfrytëzuar mori afër 85 milionë dosje që përmbanin materiale të abuzimit seksual të fëmijëve në vitin 2021. Një vit më parë, ky numër ishte 65 milionë. Mbi 62% e materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve në internet (CSAM) në mbarë botën strehohen në serverë me bazë në BE. Do të duhet bashkëpunim mes qytetarëve, institucioneve, politikëbërësve, kompanive të teknologjisë dhe organizatave jofitimprurëse për të trajtuar një problem të kësaj shkalle.
Ne, si një kolektiv organizatash që përpiqen për të drejtat, mbrojtjen dhe sigurinë e fëmijëve në internet dhe jashtë linje, mbështesim propozimin e Komisionit Europian si një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes më të mirë të të drejtave të fëmijëve. Rregullorja e propozuar paraqet një vizion të një interneti të përgjegjshëm ku fëmijët janë të lirë të jenë kuriozë dhe të eksplorojnë hapësirat online në mënyrë të sigurt. Ai synon të sigurojë që teknologjia të zhvillohet dhe përdoret në përputhje me vlerat e Bashkimit Europian dhe në përputhje me të drejtat themelore, duke i kushtuar vëmendje të veçantë mbrojtjes së fëmijëve.
Kornizat aktuale legjislative ndryshojnë shumë në shtetet anëtare të BE-së. Ato mbështeten në veprime vullnetare nga ofruesit e shërbimeve online dhe nuk kërkojnë të adresojnë problemet që mund të lindin ndërsa teknologjia dhe angazhimi shoqëror me të vijon të zhvillohet. Rregullorja parashtron një kornizë të harmonizuar, detyruese dhe të qëndrueshme, e cila do të na lejojë të trajtojmë CSAM-në e njohur, CSAM të reja dhe kujdesin për shfrytëzim seksual, për vitet në vijim. Prandaj:
● Ne mbështesim masat mbrojtëse të forta që do të vendosë kjo rregullore për të siguruar që ofruesit e shërbimeve në internet dhe teknologjia e përdorur të respektojnë të drejtat themelore të të gjithë përdoruesve, përfshirë fëmijët. Ndër të tjera, teknologjitë do të duhet të vlerësohen nga Bordi Europian për Mbrojtjen e të Dhënave dhe të mos jenë në gjendje të nxjerrin ndonjë informacion tjetër përveç atij që është rreptësisht i nevojshëm për të zbuluar abuzimin. Përdorimi i tyre do t’i nënshtrohet një balancimi të të drejtave themelore nga një autoritet i pavarur dhe çdo përdorues i prekur do të ketë të drejtën për dëmshpërblim efektiv.
● Ne mirëpresim Qendrën e propozuar të BE-së si një institucion i pavarur me lidhje të forta me ekosistemin ekzistues. Kjo do të shërbejë si një shtyllë jetike për të luftuar CSAM. Qendra të ngjashme ekzistojnë në juridiksione të ndryshme në mbarë botën dhe kanë treguar vlerën dhe dobinë e tyre në koordinimin e përpjekjeve për të luftuar abuzimin seksual të fëmijëve. Me një mandat të fortë për të siguruar veprim nga ofruesit e shërbimeve në internet, për të mbështetur përpjekjet parandaluese dhe për të ofruar korrigjim vendimtar për viktimat, suksesi i qendrës së re do të kërkojë bashkëpunim të qëndrueshëm nga të gjithë sektorët që në fillim. Ne ofrojmë njohuritë dhe mbështetjen tonë për të ndihmuar në formimin e saj.
● Ne falenderojmë gjithashtu detyrimin e përgjithshëm për të vlerësuar rreziqet dhe për të miratuar masa parandaluese siç parashikohet nga Rregullorja e propozuar, duke mbështetur kështu sigurinë sipas projektimit. Krijimi i një sistemi të ri transparence midis teknologjisë dhe përdoruesve do të nxisë veprime kuptimplota dhe të matshme për të trajtuar CSAM.
Me kalimin e kohës kemi mësuar se vetëm veprimet vullnetare nuk do ta zgjidhin këtë problem. Përveç këtyre përpjekjeve, përdorimi i detyrueshëm i teknologjive të sigurta të urdhëruara nga një autoritet i pavarur është një nismë e mirëpritur për të trajtuar këtë krim në shkallën e tij.
Ashtu si me çdo rregullore, marrja e saktë e detajeve do të jetë e një rëndësie të madhe për suksesin e saj në arritjen e rezultateve të qëndrueshme për fëmijët. Ne mirëpresim propozimin e Komisionit dhe presim të punojmë me të gjitha palët e interesuara për të ndarë ekspertizën tonë unike për të krijuar një mjedis më të sigurt në internet. Përgjigja jonë e koordinuar kundër kërcënimeve në internet ndaj fëmijëve është e vetmja mënyrë për të kthyer mbrapsht valën ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të fëmijëve në internet.
Ne ju falënderojmë për konsideratën tuaj dhe mbetemi në dispozicion nëse dëshironi ta diskutoni më tej këtë.
Sinqerisht,
#stop_sexting Educational Project
5Rights Foundation
AjudAjudar
AMANE Morocco
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind
Astra anti trafficking action
Augusta Associates
Be Brave France
Bund Deutscher Amateurtheater e.V. (BDAT)
Canadian Centre for Child Protection
Cesta z krize
Child Fund Alliance
Child Helpline International
Child Rescue Coalition
Child Safety Line Slovakia
Childnet International
Defence for Children – ECPAT Liberia
Defence of Children – ECPAT Netherlands
Defence of Children International Greece
Different & Equal
Droit d’Enfance (116 000 – Enfants Disparus)
ECPAT Albania
ECPAT Austria
ECPAT Germany
ECPAT International
ECPAT Korea
ECPAT Luxembourg
ECPAT Norway
ECPAT Sweden
ECPAT Türkiye
Eurochild
FAPMI – ECPAT Spain
Foundation Together Albania
Fundacion ANAR
German Deutsches Kinderhilfswerk
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. (GMK)
Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)
Chances for Children Association (CCA)
Hintalovon Child Rights Foundation
Hope for Children
Innocence in Danger e.V.
Instituto de Apoio à Criança International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC)
International falcon movement sociatlist educational international (IFM SEI)
 International Justice Mission Germany
International Justice Mission: Center to End Online Sexual Expoloitaiton of Children
Internet Watch Foundation
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children (ISPCC)
KARO
Keep Kids Safe Movement
Kindernothilfe e.V.
L’Association Camerounaise pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant (ACPDE)
La Strada International
Lantern Foundation
Lasten perusoikeudet – Children´s Fundamental Rights ry
Lightup Norway
Lynn’s Warriors
Malta Foundation for the Wellbeing of Society
Marie Collins Foundation
Missing Children 116 000 hotline (Switzerland)
 Missing Children Europe
Monique Burr Foundation
Montessori Deutschland
National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)
National Child Protection Task Force
National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)
Network for Children’s Rights
NGO Magnolia
Operation Light Shine
Patent Association (Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága – Hungary)
PFAD Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V.
Plan&Go
Porrfri Barndom (Porn Free Childhood)
PRAKSIS
Professor Abhilash Nair
Protect Children Finland (Suojellaan Lapsia ry)
RAINN
Real Pearl Foundation/Igazgyöngy Alapítvány
Rights4Girls
Roterkeil Deutschland e.V.
Royal Virgin Islands Police Department
 Save the Children Romania
SchlussStrich e.V.
Sentinel Foundation
SOLWODI Deutschland e.V.
Sonia Livingstone, LSE Stiftung Digitale Chancen / Digital Opportunities Foundation Germany
SWGfL
Telefono Azzurro
Terre des Hommes International Federation
The Child 10 Foundation
The Global Partnership and Fund to End Violence Against Children
The Good Lobby
The Jensen Project
The Lucy Faithfull Foundation
 The Smile of the Child
Thorn
UK Safer Internet Centre
Vatra Psycho Social Centre
Weisser Ring
WeProtect Global Alliance
Women Against Violence Europe (WAVE)
Women’s World Summit Foundation – Children Section
World Vision International


Deetajet e Lajmit
October 10, 2022
140
Kategoria