Nje Klikim për të Drejtën Time të Mbledhjes - Lajme

Nje Klikim për të Drejtën Time të Mbledhjes - Lajme

  • CRCA/ECPAT Shqipëri në fokusin e medias: Prill 2021

    Shqipëria përgjatë muajit Prill, iu nënshtrua një procesi elektoral, i cili prej vitesh ka nisur të shfaqet problematik. Demokracia e vendit, vijon të jetë në pikëpyetje, jo vetëm si shkak i situates së përgjithshme politike në vend përgjatë të gjithë fushatës elektorale por dhe nga gjuha ekstrmisht politike e përdorur gjatë saj. Nisur nga kjo, CRCA/ECPAT Shqipëri, në bashkëpunim të ngushtë me...

  • CRCA/ECPAT Shqipëri padit në Gjykatë Bashkinë e Tiranës!

    Tiranë, 21 prill 2021 – CRCA/ECPAT Shqipëri do të përballet më 29 Prill 2021 në një gjyq me Bashkinë e Tiranës. Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve i është drejtuar Gjykatës Administrative Tiranë disa javë më parë, me një padi ndaj Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak për shkelje serioze të të drejtave të njeriut, e në mënyrë të veçantë të drejtën e mbledhjes dhe...

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL