Stafi

Stafi

Altin Hazizaj
Drejtor i Përgjithshëm
CRCA / ECPAT Shqipëri / CRCA Kosovë

Altin Hazizaj është një ndër themeluesit e Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA Shqipëri) në vitin 1997 dhe që nga viti 2002 është Drejtori i Përgjithshëm i organizatës, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri. Në 2013 ai udhëhoqi procesin për themelimin e Shtëpisë së të Drejtave të Njeriut në Shqipëri , një rrjet që punon për avancimin e të drejtave të fëmijëve, të rinjve, grave, minoriteteve dhe personave LGBTI. Ai është kandidat-doktor i Fakultetit Juridik të Universitetit të Tiranës, ndërsa zotëron gradat Master në të Drejtë Publike dhe në Studime Evropiane.

Altin Hazizaj është një ndër njerëzit e parë që ndërmorri përpjekje serioze për përmirësimin e të drejtave të komunitetit LGBT në Shqipëri, duke mbështetur krijimin e një grupi LGBT në CRCA, që më pas do të hapte Ambasdën PINK / LGBT PRO Shqipëri , tashmë organizata kryesore që promovon barazinë, respektin dhe jetën në dinjitetit për çdo person LGBT. Ai është një nga ekspertët ligjorë që shkroi dhe mbrojti miratimit e Ligjit kundër Diskriminimit në Shqipëri, i cili u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më Shkurt 2010 dhe që për herë të parë në historinë e vendit i dha mbrojtje nga diskriminimi edhe komunitetit LGBT. Ai gjithashtu është kontribues në Ligjin për Mbrojtjen nga Dhuna në Marrëdhëniet Familjare, Kodin Penal, Ligjin për Ndihmën Juridike Falas të Ofruar nga Shtetit, Ligjin e Rinise, si dhe ka përgatitur dhe propozuar për miratim projekt-ligjin per Regjistrin Kombëtar për Krimet Seksuale dhe atë për Financimin e OJF-ve në Shqipëri.  

Altin Hazizaj është autor dhe bashkautor i studimeve dhe raporteve mbi të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri, të tilla si: "rreth vicioz ", " Fëmijët harruar ", " në pritje të gjyqit ", " Mundësitë e punësimit Rinore në Shqipëri ", "Shqipëria: Raport Alternativ për të Drejtat e Fëmijës ", CEDAW Raport Alternativ-Shqipëria” dhe "Askush nuk Kujdeset për ta " etj.

Altin Hazizaj, u diplomua në vitin 1995 në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës me rezultate të shkëlqyera dhe iu dedikua mbrojtjes të të drejtave të njeriut që nga viti 1993, duke kontribuar si staf dhe konsulent në shumë organizata të njohur në Shqipëri dhe jashtë vendit të tilla si : Komiteti Shqiptar i Helsinkit , Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin , Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut , Fondacioni i Shoqërisë Civile, Save the Children në Kosovë , ILO Torino , World Vision Kosovë, UNICEF, UNWomen, UNDP, Këshilli i Europës etj. Në vitin 2005 ai ndihmoi në themelimin e Koalicionit për Promovimin e Grave dhe të Rinjve në Politikë, së bashku me gratë deputete, OJF-tw e grave, forumet politike të rinisë dhe grave etj.

Nga viti 1993 deri 1999, Altin Hazizaj ka punuar si gazetare për departamentet politike dhe sociale të gazetave kryesore në Shqipëri: "Koha Jonë", "Gazeta Shqiptare", "Dita Informacion", "PO", Revista "KLAN" , përfshirë edhe prezantimin e lajmeve në Televizionin Kombëtar "Klan " gjatë luftës në Kosovë . Shkrimet dhe raportet e tij janë përfshirë në një shumëllojshmëri të botimeve kombëtare dhe ndërkombëtare për çështje të tilla si : abuzimit të fëmijëve , administrimin e drejtësisë për të miturit , fëmijët në konflikt me ligjin , fëmijët e rrugës , fëmijët që punojnë , të drejtat e fëmijëve në Shqipëri , etj.

Ai ka qenë ekspert në disa dokumente strategjike dhe anëtar i grupeve të punës të Qeverisë Shqiptare për përgatitjen e Strategjisë Kombëtare për Fëmijët në Shqipëri , Strategjisë Kombëtare për Rininë, si dhe një serë ligjesh dhe raportesh kombëtare të të drejtave të njeriut. 


Miranda Coha
Shefe e Zyrës së Financës
CRCA/ECPAT Shqipëri

Miranda Coha ka lindur në Gramsh më 4 Gusht 1978. Ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti  Tiranës (1997- 2001). Prej vitit 2001 deri nëvitin 2016 ka punuar në sektorin e biznesit në pozicionin e shefes së financës. Që prej Shkurtit të vitit 2017 ajo drejton Zyrën e Financës të CRCA/ECPAT Shqipëri.

Fushat e saj të interesit janë: ekonomia, planifikimi financiar si dhe menaxhimi i burimeve njerëzore.

 


Linda Pino
Koordinatore Kombëtare
Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE)

Linda Pino u diplomua në vitin 2005 pranë Fakultetit të Gjuheve të Huaja, Universiteti "Fan Stilian Noli" Korçë. Më pas vijoi studimet pranë "Alma Mater Studiorum", Universiteti i Bolonjës, duke u diplomuar ne nivelin bachelor në Shkenca Politike dhe Mardhënie Ndërkombëtare dhe në Shator 2010 u diplomua Master në Politikat e Bashimit Europian.

Gjatë qëndrimit të saj në Itali, ka dhënë kontributin e saj në avokimin për të drejtat e fëmijëve emigrantë si dhe integrimin e tyre në shoqëri. Përgjatë 2001-2004 Ajo ka qenë vullnetare dhe më pas Koordinatore Lokale e CRCA për qytetin e Korçës në programin "Ndal Punës së Fëmijëve në Shqipëri".

Në Tetor 2013, Linda iu bashkua Koalicionit për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri në pozicionin e Koordinatores Kombëtare. ACE është rrjeti më i madh dhe më i rëndësishëm i organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, të cilat bashkëpunojnë me qëllim të garantimit e së drejtës për arsim public, cilësor dhe gjithëpërfshirës për çdo fëmijë dhe të ri në mbarë vendin.

Linda ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, ka përfaqësuar Shqipërinë në takimin rajonal në UNESCO rreth hartimit të udhërrëfyesit për zbatimin e Objektivit të Zhvillimit të Qendrueshëm 4 në Europë. Si njohëse e politikave dhe legjislacionit për arsimi, Linda ka qënë hartuese dhe bashkëpunëtore në përgatitjen e publikimeve të ndryshme në fushën e arsimit parauniversitar në Shqipëri.


Klaudio Pulaha, Koordinator për Rininë
MENAXHER RASTI PRANË CRCA / ECPAT SHQIPËRI DHE BARNAHUS SHQIPËRI

Klaudio Pulaha ka lindur në Korcë, më 1 Shkurt 1990. Kreu studimet e larta në Universitetin e Tiranës, niveli Bachelor në Punë Sociale (2008-2011) dhe Master Shkencor në Politikë Sociale (2011-2013). Në përfundim të dy cikleve akademike u vlerësua dhe certifikua si student i ekselencës.

Në Nëntor 2013 nis punën pranë CRCA/ECPAT Shqipëri si Asistent-Koordinator i programit “Çdo fëmijë Rom në kopësht”. Përgjatë 2014-2015 dhe më pas, vijoi në pozicionet e koordinatorit të Rrjetit Rinor “Lidershipi i të Rinjve të Tiranës”, Menaxher Programi pranë CRCA Shqipëri për programin “Tirana: Qyteti im – Zëri im”, menaxher i Lidershipi Rinor i Tiranës dhe Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri – ANYN, Koordinator pranë Koalicionit për Arsimin në Shqipëri – ACE, Koordinator i Projektit "Ars8m për të Gjithë", mbështetur nga Global Campaign for Education, Menaxher Rastesh pranë Zyrës për Mbrojtje Ligjore për Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri, Menaxher Programi pranë CRCA Shqipëri për programin “Kampionët për të Drejtat e të Rinjve në Peshkopi” etj.

Punën e tij e ka zgjeruar edhe me pozicionin si Menaxher Rastesh pranë Linjës Kombëtare të Këshillimit për Fëmijë ALO 116-111 dhe Menaxher Rasti pranë Qendrës së 1-rë Kombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Adoleshentëve nga Dhuna Seksuale – BARNAHUS Shqipëri, ndërsa mban gjithashtu pozicionin e Zyrtarit për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve pranë CRCA/ECPAT Shqipëri dhe Koordinator Kombëtar i Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri – ANYN.

Klaudio është gjithashtu Pedagog pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, ndërkohë që është autor dhe bashkëautor i disa Studimeve dhe Raporteve Kombëtare për Rininë, të drejtave e fëmijëve në Shqipëri, Planit Kombëtar  të Veprimit për të Rinjtë në Shqipëri 2015-2020 dhe Planit Lokal të Veprimit për Rininë në Bashkinë e Tiranës 2017-2020.

 


Ervjola OSMANAJ
Zyrtare e të Drejtave të Fëmijëve dhe Menaxhere Programi, CRCA/ECPAT Shqipëri

 

Qendra Kombëtare për Ri-Integrimin e të Miturve në Konflikt me Ligjin
Presidente, Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN)

Ervjola Osmanaj ka lindur në Bajram Curri, me 25 Gusht 1990. Ajo ka përfunduar studimet e larta Bachelor në Shkenca Politike (2009-2012) dhe më pas ka kryer Master Shkencor në Teori Politike (2012-2014) në Universitetin Europian të Tiranës. Në vitin 2015 ajo përfundoi studime pasuniversitar për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci.

Që nga viti 2015 ajo është e angazhuar në mënyrë aktive në sektorin e shoqërisë civile, duke punuar për të drejtat e njeriut, me focus të veçntë të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve.

Në vitin 2016 ajo i’u bashkua stafit të CRCA/ECPAT Shqipëri, fillimisht si Koordinatore dhe më pas si Menaxhere Programi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe rritjen e pjesëmarrjes së tyre në vendimarrje. Po në të njëjtin vit ajo u zgjodh si Sekretare e Përgjithshme e Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN). Që nga viti 2018 e deri më tani ajo mban postin e Presidentes së Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN).

Në vitin 2019 Ervjola punon si Menaxhere e Programit "Shpresë për Fëmijët dhe të Rinjtë në Konflikt me Ligjin" si dhe është dhe Zyrtare për të Drejtat e Fëmijës në CRCA/ECPAT Shqipëri. Fushat e saj të interesit janë të drejtat e njeriut, të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve, avokimi dhe politika.