VLERËSIMI KOMBËTAR “GRUAJA E VITIT 2015”

VLERËSIMI KOMBËTAR “GRUAJA E VITIT 2015”

Koalicioni për Gratë dhe të Rinjtë në Politikë në bashkëpunim me Shtëpia e të Drejtave të Njeriut/CRCA Shqipëri, në partneritet me The Olof Palme International Centre dhe me financim të Qeverisë Suedeze, organizon dhe hap Thirrjen për Nominime për Çmimin “Gruaja e Vitit 2015”.

Koalicioni për Gratë dhe të Rinjtë në Politikë është i interesuar  për nominimet tuaja dhe ju falenderon për kohën që po vini në dispozicion.

Së pari, do t’ju luteshim të na vinit në dispozicion disa të dhëna rreth jush. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllimet e sipërpërmendura .

Ne duam të njohim kontributin e grave shqiptare përgjatë vitit 2015 në vendin tonënë tre kategori.

Kategoria 1:  Gruaja e Vitit 2015 në Politikë                                                                                      

Kategoria 2:  Gruaja e Vitit 2015 në Media                                                                  

Kategoria 3:  Gruaja e Vitit 2015 në Shoqëri Civile

Ju lutemi të përcaktoni emrat e të nominuarave tuaja për çdo kategori. Nëse nuk keni një të nominuar për njërën prej kategorive do t’ju luteshim ta linit drejtkëndëshin bosh.

Kategoria 1: Gruaja e Vitit 2015 në Politikë
Kategoria 2: Gruaja e Vitit 2015 në Media
Kategoria 3: Gruaja e Vitit 2015 në Shoqëri Civile

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL