Qyteti i Pogradecit i hap dyert fushatës ndërgjegjësuese “Të drejtat e fëmijëve dhe ALO 116”

Qyteti i Pogradecit i hap dyert fushatës ndërgjegjësuese “Të drejtat e fëmijëve dhe ALO 116”

ALO 116 dhe CRCA vizitojnë shkollën 9-vjeçare“Koli Gusho”, Gjimnazin “Muharrem Collaku” dhe kopshtin “Persefoni Treni”.

Pogradec, 15 Maj 2013 - ALO 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë dhe Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA Shqipëri) me mbështetjen e UNICEF dhe Bashkimit Europian, vijuan sot fushatën kombëtare ndërgjegjësuese në shkolla nën temën: “Të drejtat e Fëmijëve dhe ALO 116”.

Fushata ndërgjegjësuese kësaj rradhe kishte destinacion shkollën 9-vjeçare “Koli Gushi”, Gjimnazin “Muharrem Collaku” dhe kopshtin “Persefoni Treni” në qytetitn e Pogradecit.Fushata e ndërgjegjësimit të ALO 116 zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me fushatën në shkolla të Programit COMBI: Komunikim për Ndryshimin e Sjelljes.

Stafi i ALO 116 dhe CRCA u takua me fëmijët e këtyre shkollave, në një fushatë ndërgjegjësimi në lidhje me të drejtat e fëmijëve dhe shërbimet e linjës së vetme të këshillimit për fëmijë e të rinj në Shqipëri, ALO 116, e cila këshillon 24 orë në ditë, 7 ditë të javës.

ALO 116 ka një eksperience të gjatë këshillimi dhe orientimi në shkolla. Aktitivitetet pranë shkollat e Pogradecit u zhvilluan në formën e një ore ndërgjegjësuese dhe bashkëbisedimi të lirë midis fëmijëve dhe stafit të ALO 116 dhe CRCA, me qëllim njohjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve. Gjatë aktivitetit fëmijët u njohën edhe më shërbimin ALO 116, misionin, qëllimet dhe shërbimet që ajo ofron si dhe politikat gjithpërfshirëse mbi të cilat operon Linja në mbrotjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në të gjithë Shqipërinë. Materialet ndërgjegjësuese të ALO 116 u shpërndanë për të gjithë nxënësit në fillim të prezantimit. ALO 116 and CRCA visit the primary school “Koli Gusho”, “Muharrem Collaku” Gymnasium and the “Persefoni Treni” kindergarten.

Pogradec city, 15 May 2013– ALO 116 - The Albanian National Child Helpline and the Children’s Human Rights Centre of Albania (CRCA Albania) continued today, ëith the support of UNICEF and the European Union, their national awareness campaign in schools on the topic 'Children’s Rights and ALO 116 '.

The campaign this time had as a destination the primary school“Koli Gusho”, “Muharrem Collaku” Gymnasium and “Persefoni Treni” kindergarten. ALO 116’s awareness campaign in schools is organized in cooperation with COMBI Programme 'Communication for Behavior Change' that takes place in schools as well.

ALO 116 and its staff is continuing its visits in schools across the country, in an awareness campaign regarding the respect for children’s rights and the counseling services the Albanian National Child Helpline offers to children and young people.

ALO 116 has a long experience in counseling in schools. Today’s activity at the schools of Pogradec was organized by interactively communicating with children on the promotion of their rights. During the event a clear message on human rights and child rights was given to the children and youngsters so that they would feel supported by the institutions and the community. They were introduced to the services, the mission, the goals and the counseling that ALO 116 provides, as well as the inclusive policies on which ALO 116 has built its work. ALO 116 awareness materials were distributed for all the children at the start of the presentation.

Donors and Partners

          

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL