• Raporto Online
  • Anetare e:

Përgjigje dixhitale ndaj problemit të papunësisë rinore në Ballkanin Perëndimor: një projekt i ri që synon të krijojë premisa të reja dhe novatore

April 17, 2024

23 Janar 2024 - Nisi zyrtarisht projekti i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian "Përgjigje dixhitale ndaj problemit të papunësisë rinore në Ballkanin Perëndimor" (DRUPWB), duke shënuar një epokë të re në arsimin dhe formimin profesi ...

Lexo më shumë

CRCA dhe partnerët e saj dorëzojnë në OKB raportin për ciklin e katërt të UPR për gjendjen e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri

April 8, 2024

Tiranë, 7 Prill 2024  – Një rrjet i gjerë i organizatave të të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, nën ombrellën e Shtëpisë për të Drejtat e Njeriut, të udhëhequr nga CRCA Shqipëri, dorëzuan sot raportin për ciklin e 4-të ...

Lexo më shumë

Bashkia Pogradec diskuton prioritetet e të rinjve për Planin Vendor Rinor

March 22, 2024

Pogradec, 21 Mars 2024 – Të rinjtë e të rejat në Bashkinë Pogradec diskutuan sot me nën-kryetaren e Bashkisë Pogradec, znj. Entela Gusho, prioritetet e të rinjve për Planin Vendor Rinor. Rreth 40 të rinj e të reja nga Këshilli Rinor Ve ...

Lexo më shumë

Të rinjtë në Bashkitë Korçë, Pogradec, Devoll dhe Maliq fillojnë përgatitjen e Planeve Vendore Rinore

January 23, 2024

Korçë, 19 Janar 2024 – Të rinjtë e të rejat në katër bashkitë kryesore të Qarkut Korçë, filluan nga përgatitja e Planeve Rinore Vendore, të cilat do të përcaktojnë prioritetet strategjike për rininë në këto bashki, të paktën ...

Lexo më shumë