• Raporto Online
  • Anetare e:

Presidenti dekoron CRCA/ECPAT Shqipëri në 25 vjetorin e saj

March 8, 2022

Tiranë, 8 Mars 2022 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z. Ilir Meta, në Ditën Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave, vlerësoi me dekoratë CRCA/ECPAT Shqipëri “Për Merita të Veçanta Civile”. Kjo ditë përkon edhe me 25 vjetor ...

Lexo më shumë

Drejtësia vendos: Protestat dhe manifestimet në Tiranë nuk kanë nevojë për leje!

February 28, 2022

Tiranë, Shkurt 2022 – Nga sot, të gjithë qytetarët, organizatat apo edhe partitë politike, që jetojnë e punojnë në Tiranë, nuk e kanë më të nevojshme të kërkojnë dhe pajisjen me lejen e Bashkisë Tiranë për të manifestuar apo tub ...

Lexo më shumë

Ekspert për hartimin e programit të fuqizimit të familjes

December 13, 2021

                                                                                                                                                                      ...

Lexo më shumë

Ekspert për kostimin e ofrimit të shërbimeve të integruara për fëmijët viktima të dhunës seksuale

September 7, 2021

TERMA REFERENCE   Pozicioni: Ekspert për kostimin e ofrimit të shërbimeve të integruara për fëmijët viktima të dhunës seksuale Punëdhënës: BARNAHUS ALBANIA - CRCA/ECPAT Shqipëri Kohëzgjatja: 8-10 ditë pune   CRC ...

Lexo më shumë

CRCA po kerkon Ekspert për hartimin e Strategjisë së Komunikimit me Komunitetin për Bashkinë Devoll

October 31, 2020

TERMA REFERENCE   Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri Titulli i projektit   Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve sociale për shtresat në nevojnë në   Bashkinë e Devollit  Pozicioni:  Ekspe ...

Lexo më shumë

THIRRJE PËR KUOTIM: BLERJE TABLETASH PËR FËMIJË

September 16, 2020

                                   Organizata  CRCA/ECPAT Shqipëri  Rr. Vaso Pasha, Nj A. 5, Nd. 17, H.9, Ap. 19,   1019, Tiranë/ Albania  www.crca.al  Data e publikimit  17  Shtator   2020  Vendi i zhvi ...

Lexo më shumë

Përgatitja e një Aplikacioni për Telefona Inteligjent (Mobile App)

May 21, 2019

CRCA/ECPAT Shqipëri punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri, për të rr ...

Lexo më shumë