Ligji për Rininë që po diskutohet së fundmi, si i pari ligj që po përgatitet në vendin tonë, ka tërhequr shumë edhe vëmendjen e mediave. Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri ANYN, ishte i ftuar në eimisionin informative të Televizionit SCAN, dhe Presidentja e këtij rrjeti, solli të detajuara të gjitha çështjet që përfshin ky ligj. Intervistën e gjani në linkun e mëposhtëm.


Deetajet e Lajmit
July 9, 2018
25
Kategoria