ANYN dhe CRCA: Nënshkruani peticionin “VOTO 16 vjeç”!

Tiranë, 27 Qershor 2022 – ANYN, Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri dhe CRCA/ECPAT Shqipëri, hapën sot fushatën e nënshkrimit të peticionit për uljen e moshës së votimit në Shqipëri në 16 vjeç. Një fushatë kjo që rinis në Tiranë dhe do të vijojë edhe në qytete të tjera të vendit, në mbledhjen...

PETICION

Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri - ANYN dhe CRCA/ECPAT Shqipëri, në kuadër të reformës zgjedhore, bëjmë publike sot kërkesën tonë për uljen e moshës për të votuar në 16 vjeç. Shqipëria ka qenë ndër vendet e para në Europë që njohu të drejtën e votës për gratë, që në vitin 1920. Shumë vende...

Kuvendi të rrisë urgjentisht moshën e hyrjes së fëmijëve në marrëdhënie seksuale

CRCA/ECPAT Shqipëri kërkoi sot zyrtarisht, në Seancën e posaçme degjimore të Komisionit të Shëndetësisë dhe Çështjeve sociale të Kuvendit të Shqipërisë, përmirësime të menjëhershme ligjore në Kodin Penal dhe Ligjin për të Drejtat e Fëmijës për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna seksuale!

Tiranë, 15 Qershor 2022 – CRCA/ECPAT Shqipëri bëri publike sot nëmëngjës propozimet e saj ligjore për njëmbrojtje mëtë mirëtëfëmijëve nga dhuna dhe shfrytëzimi seksual. Propozimet konsistojnënëdy momente kyçe: rritjen e moshës minimale tëhyrjes nëmarrëdhënie seksuale tëfëmijëve dhe ndryshimin e...

DEKLARATË PËR SHTYP: FËMIJËT DHE TË RINJTË KËRKOJNË MË SHUMË DREJTËSI JO MË PAK!

Në një shtet të demokracisë funksionale, sistemi i drejtësisë ngrihet e ndërtohet në shërbim të qytetarëve dhe nevojave të tyre. Ne jemi thellësisht të shqetësuar se si KLGJ ashtu edhe anëtarët e saj nuk kanë marrë për bazë asnjë rekomandim që ka ardhur nga qytetarët në Shqipëri, të shprehur nëpërmjet organizatave të shoqërisë civile.

Vetëm pak ditë më parë Këshilli i Lartë Gjyqësor bëri publike Hartën e re Gjyqësore të Shqipërisë. Ky është një ndër dokumentat me të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë pasi ai ka ndikim të jashtëzakonshëm në akesin dhe qasjen që qytetarët kanë dhe do të kenë në sistemin e drejtësisë për të...

1 në 3 qytetarë nuk do të denonconin tek autoritetet dhunën ndaj fëmijëve

Gjetjet paraprake të Raportit të CRCA/ECPAT Shqipëri, për herë të parë sjellin një vëzhgim të detajuar mbi qëndrimet, pranueshmërinë dhe reagimin e komunitetit përkundrejt dhunës ndaj fëmijëve

Tiranë, 1 Qershor 2022 – Dhuna vijon te jetë prezente në jetën e fëmijëve kudo në Shqipëri dhe komuniteti ende është shumë larg kulturës së denoncimit të saj! Gjetjet paraprake të studimit më të fundit të CRCA/ECPAT Shqipëri, “Angazhimi i Komunitetit për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna”, paraqet...

Nismat Që Ne Mbështesim

CRCA.AL

CRCA.AL

Lajme

Pages20 VJET DEDIKUAR MBROJTJES DHE AVANCIMIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE NË SHQIPËRI!

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri – CRCA është një nga organizatat kryesore jo-qeveritare, jo-politike, jo-fetare dhe jo-fitimprurese me qendër në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. CRCA eshte krijuar ne mars te vitit 1997 me qellimin kryesor per te ndihmuar ne permiresimin e situates te te drejtave te femijeve ne Shqiperi.

Motivimi i CRCA-se bazohet në thenien: "Duke punuar të gjithë së bashku, ne mund të ndërtojmë një Botë më të mirë për femijët dhe të rinjte.”

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA është një ndër organizatat më të rëndësishme për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në vend, e themeluar më Mars 1997. Gjatë 16 viteve të punës së saj ne kemi bërë që të jemi njëri ndër partnerët serioze të Qeverisë së Shqipërisë (në nivelin kombëtar dhe lokal) dhe të Shoqërisë Civile, në drejtim të ndikimit në politika dhe legjislacion, forcime kapacitetesh të stafit të Qeverisë në punën me fëmijët dhe në presionin ndaj Qeverisë për të respektuar dhe përmirësuar të drejtat e fëmijëve në vend.

 

Donors and Partners

          

Subscribe

* indicates required

close
Web Design & Development by: WWW.FIT.AL