Lajme

Lajme

 • DEKLARATË PUBLIKE BUXHETI I SHTETIT ZERO LEK PËR TË RINJTË PËR VITIN 2018

  QEVERIA DHE KUVENDI TË ALOKOJNË BUXHET PËR TË RINJTË NË BUXHETIN E SHTETIT PËR VITIN 2018

  Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri përmes kësaj Deklarate Publike kërkon të shprehë shqetësimin e tij të thellë mbi faktin që Buxheti i Shtetit për vitin 2018 nuk ka parashikuar asnjë fond për të rinjtë në Shqipëri. E thënë ndryshe, kjo nënkupton që të rinjtë në Shqipëri do...

 • FORUMET POLITIKE RINORE KOMBËTARE SË BASHKU PËR TË CAKTUAR PRIORITETET PËR TË RINJTË NË ZGJEDHJET 2017

  Forumet Politike Rinore Kombëtare së bashku me më shumë se 20 OSHC të mëdha anembanë Shqipërisë nënshkruan Kontratën Rinore Kombëtare, një dokument kombëtar që përcakton prioritetet për politikën rinore për katër vitet e ardhshme.

  Tiranë, 6 Qershor 2017– Këtë mëngjes, të gjitha forumet politike rinore dhe më shumë se 20 organizata të shoqërisë civile nga mbarë Shqipëria...

 • PANAIRI I 2-TË I ORGANIZATAVE RINORE - DONATORË, AMBASADA TAKOHEN MË TË RINJTË

  7 Dhjetor 2016 - Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Shërbimi Kombëtar i Rinisë, Lidershipi i të Rinjve të Tiranës dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile,me mbeshtetjen e Olof Palme International Centre, CRCA Shqipëri dheMuzeut Historik Kombëtar, në kuadër të fuqizimit...

 • NDAHEN VLERËSIMET KOMBËTARE “TË RINJTË E VITIT 2016”

  Tiranë, 16 dhjetor 2016 – Lidershipi i të Rinjve të Tiranës, Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA, me mbështetjen e Olof Palme International Center ne Shqipëri, ndanë sot publikisht në një event të posacëm Vlerësimet Kombëtare “Të Rinjtë e Vitit 2016″ në Shqipëri, që u organizua tek Qendra për Hapje dhe...

 • TË RINJTË SË BASHKU PËR TË NDRYSHUAR PUSHTETIN VENDOR

  KRIJOHET ALEANCA E KËSHILLTARËVE TË RINJ NË KËSHILLIN BASHKIAK TIRANË

  Tiranë, 16. 12. 2016 – Këshilltaret e rinj të Këshillit Bashkiak Tiranë, prej më shumë se 6 muajsh, kanë nisur punën për krijimin e Aleancës së Këshilltare të Rinj Tiranë. Pas një serie konsultimesh dhe firmosjes së Marrëveshjes së Krijimit të Aleancës mes përfaqësueseve të këshilltareve të të gjitha...

 • TË RINJTË E VITIT 2016 NË SHQIPËRI - THIRRJE PËR NOMINIME

  Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) në bashkëpunim me Lidershipin e të Rinjve të TiranësdheCRCA Shqipëri, mbështetur nga Olof Palme International Center në Shqipëri, kanë kënaqësinë të njoftojnë hapjen e Thirrjes për Nominime “Të Rinjtë e Vitit 2016 në Shqipëri”.

  Nisma “Të Rinjtë e Vitit”, e cila iniciohet për të dytin vit rradhazisynon të identifikojë, rendisë dhe...

 • Deklaratë publike - Të rinjtë në Shqipëri të papërfaqësuar për kryetarë të bashkive

  Në zgjedhjet lokalet të 21 Qershorit 2015, vetëm 6 % e kandidatëve për kryetarë janë të rinj!

   

  Tiranë, 4 Qershor 2015 - Nga vëzhgimi që HRH/CRCA Shqipëri, ANYN, Lidershipi i të Rinjve të Tiranës dhe Koalicioni për Nxitjen e Pjesmarrjes së Grave dhe të rinjve në Politikë, i ka bërë listave të kandidatëve të të gjitha partive, rezulton se në një total prej 162 kandidatësh për...

 • 50 të rinjtë e vitit 2015 në Shqipëri

  THIRRJE PËR NOMINIME

  CRCA Shqipëri në mbështetje të Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) dhe Lidershipit të të Rinjve të Tiranës, ka kënaqësinë që të njoftojë hapjen e nismës dhe Thirrjes për Nominime “50 të Rinjtë e Vitit 2015 në Shqipëri”.

  Nisma “50 të Rinjtë e Vitit 2015” synon të identifikojë, rendisë dhe vlerësojë publikisht të rinj e të reja...

 • Nga sot nje rrjet kombetar per te rinjte ne Shqiperi

  Tiranë, 22 Prill 2015 - Sot mbi 21 organizata të shoqërisë civile dhe 5 forume rinore politike vendosën krijimin e Rrjetit Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri (Albanian National Youth Network). Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri do të jetë një organizatë ombrellë e organizatave rinore dhe atyre që punojnë për të rinjtë nga e gjithë Shqipëria, të cilat kanë aktivitet afatgjat dhe të...

 • Forumet rinore të partive politike së bashku për të promovuar kauzen e të rinjve në qeverisjen vendore 2015

  NJOFTIM PËR SHTYP -TË RINJTË PËR ZGJEDHJET VENDORE 2015

  Tiranë, 6 Prill 2015 - CRCA Shqipëri,një organizatë e cila punon prej vitit 1997 për të garantuar respektimin e të drejtave të fëmijëve, të rinjve, grave dhe minoriteteve në vend,në bashkëpunim me Lidershipin e të Rinjve të Tiranës,...

Pages

Sponsors

         

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL