Lajme

Lajme

 • DEPUTETËT E RINJ BËHEN BASHKË PËR KAUZËN E TË RINJVE NË SHQIPËRI

  Tiranë, 12. 04. 2018 – Deputetët e rinj të të gjitha grupimeve politike në Kuvendin e Shqipërisë, prej më shumë se 6 muajsh, kanë punuar së bashku dhe kanë rënë dakord për krijimin e Aleancës së Deputetëve të Rinj (ADR). ADR mbështetet nga CRCA Shqipëri dhe Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN).

  Duke qenë se përfaqësimi i të rinjve është rritur...

 • STUDENTËT NË SHQIPËRI SHKRUAJNË HISTORINË E TYRE!

  6 Prill 2018 – Ditën e stome, studentët në Shqipëri shkrujtën historinë e tyre! Pas një pune të gjatë përgatitore, mbështetur nga CRCA Shqipëri, Koalicioni për Arsimin në Shqipëri dhe Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, studentë nga të gjitha universitetet publike në Shqipëri, u mblodhën së bashku për të prezantuar Aleancën Kombëtare të Studentëve.

  Përafërsisht...

 • SHQIPËRIA MBAN PANAIRIN E 3-TË TË ORGANIZATAVE RINORE

  Tiranë, 08 Dhjetor 2017- Rrjeti Kombëtar i të Rinjve në Shqipëri, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkia e Tiranës dheAgjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, me mbështetjene Qendrës për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve - CRCA Shqipëri, Koalicionit për Arsimin në Shqipëri dheMuzeut Historik Kombëtar, në...

 • RINI E HARRUAR? RAPORTI I PARË ALTERNATIV PËR GJENDJEN E TË RINJVE NË SHQIPËRI

  Tiranë, 23 Nëntor 2017- CRCA Shqipëri, Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri dhe 18 organizata partnere të shoqërisë civile dhe forume politike rinore që punojnë për të drejtat dhe çështjet e të rinjve dhe të adoleshentëve në të gjithë Shqipërinë, Prezantuan sot Raportin e Parë Alternativ dhe Indeksit të Vlerësimit të Planit Kombëtar të Veprimit për të Rinjtë (...

 • DEKLARATË PUBLIKE BUXHETI I SHTETIT ZERO LEK PËR TË RINJTË PËR VITIN 2018

  QEVERIA DHE KUVENDI TË ALOKOJNË BUXHET PËR TË RINJTË NË BUXHETIN E SHTETIT PËR VITIN 2018

  Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri përmes kësaj Deklarate Publike kërkon të shprehë shqetësimin e tij të thellë mbi faktin që Buxheti i Shtetit për vitin 2018 nuk ka parashikuar asnjë fond për të rinjtë në Shqipëri. E thënë ndryshe, kjo nënkupton që të rinjtë në Shqipëri do...

 • RRJETI KOMBËTAR I TË RINJVE NË SHQIPËRI UDHËHEQ PËRPJEKJET PËR NJË LIGJ PËR TË RINJTË

  Tiranë, 20 Tetor 2017–Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri dhe Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA kanë vendosur të udhëheqin përpjekjet për hartimin e një Ligj për të Rinjtë në Shqipëri duke organizuar sot takimin e 1-rë konsultues “Për një Ligj për të Rinjtë në Shqipëri”.

  Qëllimi i këtij takimi ishte të nxiste...

 • ÇËSHTJA E LIGJIT TË ARSIMIT TË LARTË NË SHQIPËRI

  Tiranë, 09 Tetor 2017- Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri - ANYN në bashkëpunim me Koalicionin për Arsimin në Shqipëri (ACE) në kuadër të zbatimit të Kontratës Rinore Kombëtare, Rezolutës së të Rinjve dhe bazuar në Objektivin nr. 4 të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, organizuan sot, Diskutimin e Hapur “Ligji i Arsimit të Lartë: të jetë atë mos jetë...

 • FORUMET POLITIKE RINORE KOMBËTARE SË BASHKU PËR TË CAKTUAR PRIORITETET PËR TË RINJTË NË ZGJEDHJET 2017

  Forumet Politike Rinore Kombëtare së bashku me më shumë se 20 OSHC të mëdha anembanë Shqipërisë nënshkruan Kontratën Rinore Kombëtare, një dokument kombëtar që përcakton prioritetet për politikën rinore për katër vitet e ardhshme.

  Tiranë, 6 Qershor 2017– Këtë mëngjes, të gjitha forumet politike rinore dhe më shumë se 20 organizata të shoqërisë civile nga mbarë Shqipëria...

 • PANAIRI I 2-TË I ORGANIZATAVE RINORE - DONATORË, AMBASADA TAKOHEN MË TË RINJTË

  7 Dhjetor 2016 - Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Shërbimi Kombëtar i Rinisë, Lidershipi i të Rinjve të Tiranës dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile,me mbeshtetjen e Olof Palme International Centre, CRCA Shqipëri dheMuzeut Historik Kombëtar, në kuadër të fuqizimit...

 • NDAHEN VLERËSIMET KOMBËTARE “TË RINJTË E VITIT 2016”

  Tiranë, 16 dhjetor 2016 – Lidershipi i të Rinjve të Tiranës, Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA, me mbështetjen e Olof Palme International Center ne Shqipëri, ndanë sot publikisht në një event të posacëm Vlerësimet Kombëtare “Të Rinjtë e Vitit 2016″ në Shqipëri, që u organizua tek Qendra për Hapje dhe...

Pages

Sponsors

         

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL