Të rinjtë e Vitit 2016

Të rinjtë e Vitit 2016

Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) në bashkëpunim me Lidershipin e të Rinjve të Tiranësdhe CRCA Shqipëri, mbështetur nga Olof Palme International Center në Shqipërihapin procesin e Nominimeve për nismën “Të Rinjtë e Vitit 2016”.

Ne jemi të interesuar për nominimet tuaja dhe ju falenderojmë për kohën që po vini në dispozicion.Afati i fundit për dërgimin e propozimeve/nominimeve është data 25 Tetor 2016!

Së pari, do t’ju luteshim të na vinit në dispozicion disa të dhëna rreth jush. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllimet e sipërpërmendura .

Ne duam të njohim kontributin e të rinjve shqiptarë përgjatë vitit 2016në vendin tonënë kategori të ndryshme. Ju lutemi të përcaktoni emrat e të nominuarëve tuaj dhe fushat ku kanë kontribuar. Të rinjtëe nominuarduhet të jenë mbi 16vjeç dhe deri në moshën 30 vjeç!

Do të merren në konsideratë vetëm aplikimet që përshkruajnë QARTË nismën që ka zbatuar i riu / e reja dhe NDRYSHIMIN që ka sjellë, sa persona janë ndikuar, sapersona kanë përfituar nga kjo nismë apo veprimtari. 

Sponsors

         

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL