• SHOQËRIA CIVILE KONSULTOHET ME FËMIJET DHE TË RINJTË MBI ROLIN E KUVENDIT DHE GRUPIT PARLAMENTAR “MIQTË E FËMIJËVE”

  Tiranë, 31 Maj 2016– Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve - CRCA, mbështetur nga Unicef Shqipëri, në kuadër të programit “Mbrojtja e Fëmijëve nga Dhuna në Shqipëri” zhvilloi ditën e sotme një konsultim me të rinjtë dhe fëmijët mbi rolin e kuvendit dhe rëndësinë e Grupit Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve (GPMF)” në mbrojtjen e tyre nga dhuna dhe abuzimi. Konsultimi me fëmijët dhe të rinjtë të moshave 15 - 25 vjeç kishte synimin kryesor të merrte mendimet dhe rekomandimet e tyre në lidhje...
 • INSTITUCIONET E QARKUT TË KORÇËS DISKUTOJNË PËR AKSESIN E FËMIJËVE ROM NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

  Korçë, 25 Mars 2016– Bashkia Korçë në bashkëpunim me CRCA Shqipëri, organizuan sot në sallën e konferencave të Hotel Life Gallery workshopin “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së hershme”. Takimi kishte si qëllim të sillte së bashku të gjithë aktorët kryesorë për të diskutuar sfidat e vitit të parë e të dytë, të sillte zgjidhje që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës të fëmijëve rom, të prezantojë gjetjet e vëzhgimit “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së...
 • Institucionet e Qarkut Tiranë mblidhen për aksesin e fëmijëve Rom në arsimin parashkollor

  Tiranë, 11 Shkurt 2016- Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijës në bashkepunim me Bashkinë dhe Qarkun e Tiranës, me mbështetjen e UNICEF Shqipëri organizuan sot workshopin rajonal me temë "Aksesi i fëmijëve Rom në arsimin parashkollor". Ky takim kishte si qëllim të mblidhte së bashku institucionet kryesore të Qarkut të Tiranës për të diskutuar zgjidhje dhe rekomandime që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe...
 • Institucionet e Gjirokastrës diskutojnë për aksesin e fëmijëve Rom në kopsht

  Gjirokastër, 05 Shkurt 2016– Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim me CRCA Shqipëri, organizuan sot në sallën e takimeve të Këshillit Bashkiak workshopin “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së hershme”. Takimi kishte si qëllim të sillte së bashku të gjithë aktorët kryesorë për të diskutuar sfidat e vitit të parë e të dytë dhe zgjidhje që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës të fëmijëve rom, të prezantojë gjetjet e vëzhgimit “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së...
 • Kuvendi i Shqipërisë diskriminon hapur gratë deputete! Vetëm një grua votohet për anëtare e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore në Shqipëri!

  Tiranë, 5 Shkurt 2015 –Kuvendi i Shqipërisë në Seancën Plenare të datës 28 Janar, miratoi projekt-vendimin “Për miratimin e përbërjes së Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore”. Koalicioni për Pjesmarrjen e Grave dhe të Rinjve në Politikë përshëndet ngritjen e tij për shkak të rëndësisë që ka reforma zgjedhore për Shqipërinë, ndër detyrat e të cilit do të jetë edhe hartimi i amendamenteve për ligjin zgjedhor, si dhe trajtimi i rekomandimeve të raporteve të OSBE/ODHIR për zgjedhjet...

Pages