• NJOFTIM PËR PUNËSIM - Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht” Korce

  Pozicioni: Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht” Punëdhënës: CRCA Shqipëri Vendi:Korçë Kohëzgjatja:të paktën 6 muaj (1 muaj provë)  CRCA është një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e cila punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri dhe për të rritur...
 • NJOFTIM PËR PUNËSIM: 2 Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht”

  Pozicioni: 2 Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht” Punëdhënës: CRCA Shqipëri Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: të paktën 6 muaj (1 muaj provë) CRCA është një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e cila punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri dhe për të rritur...
 • SHOQËRIA CIVILE KONSULTOHET ME FËMIJET DHE TË RINJTË MBI ROLIN E KUVENDIT DHE GRUPIT PARLAMENTAR “MIQTË E FËMIJËVE”

  Tiranë, 31 Maj 2016– Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve - CRCA, mbështetur nga Unicef Shqipëri, në kuadër të programit “Mbrojtja e Fëmijëve nga Dhuna në Shqipëri” zhvilloi ditën e sotme një konsultim me të rinjtë dhe fëmijët mbi rolin e kuvendit dhe rëndësinë e Grupit Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve (GPMF)” në mbrojtjen e tyre nga dhuna dhe abuzimi. Konsultimi me fëmijët dhe të rinjtë të moshave 15 - 25 vjeç kishte synimin kryesor të merrte mendimet dhe rekomandimet e tyre në lidhje...
 • INSTITUCIONET E QARKUT TË KORÇËS DISKUTOJNË PËR AKSESIN E FËMIJËVE ROM NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

  Korçë, 25 Mars 2016– Bashkia Korçë në bashkëpunim me CRCA Shqipëri, organizuan sot në sallën e konferencave të Hotel Life Gallery workshopin “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së hershme”. Takimi kishte si qëllim të sillte së bashku të gjithë aktorët kryesorë për të diskutuar sfidat e vitit të parë e të dytë, të sillte zgjidhje që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës të fëmijëve rom, të prezantojë gjetjet e vëzhgimit “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së...
 • Institucionet e Qarkut Tiranë mblidhen për aksesin e fëmijëve Rom në arsimin parashkollor

  Tiranë, 11 Shkurt 2016- Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijës në bashkepunim me Bashkinë dhe Qarkun e Tiranës, me mbështetjen e UNICEF Shqipëri organizuan sot workshopin rajonal me temë "Aksesi i fëmijëve Rom në arsimin parashkollor". Ky takim kishte si qëllim të mblidhte së bashku institucionet kryesore të Qarkut të Tiranës për të diskutuar zgjidhje dhe rekomandime që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe...

Pages