20 VJET DEDIKUAR MBROJTJES DHE AVANCIMIT TË TË DRETAVE TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE NË SHQIPËRI!

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri – CRCA është një nga organizatat kryesore jo-qeveritare, jo-politike, jo-fetare dhe jo-fitimprurese me qendër në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. CRCA eshte krijuar ne mars te vitit 1997 me qellimin kryesor per te ndihmuar ne permiresimin e situates te te drejtave te femijeve ne Shqiperi.

Motivimi i CRCA-se bazohet në thenien: "Duke punuar të gjithë së bashku, ne mund të ndërtojmë një Botë më të mirë për femijët dhe të rinjte.”

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA është një ndër organizatat më të rëndësishme për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në vend, e themeluar më Mars 1997. Gjatë 16 viteve të punës së saj ne kemi bërë që të jemi njëri ndër partnerët serioze të Qeverisë së Shqipërisë (në nivelin kombëtar dhe lokal) dhe të Shoqërisë Civile, në drejtim të ndikimit në politika dhe legjislacion, forcime kapacitetesh të stafit të Qeverisë në punën me fëmijët dhe në presionin ndaj Qeverisë për të respektuar dhe përmirësuar të drejtat e fëmijëve në vend.


Nismat Dhe Platformat Që Ne Mbështesim

CRCA.AL

PLATFORMAT

Alo 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët në Shqipëri

Është iniciative e përbashkët e zyrës së UNICEF Shqipëri dhe Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri - CRCA Shqipëri.

Si funksionon?

Alo 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët në Shqipëri vendos në qëndër të vëmëndjes fëmijët dhe të rinjtë duke i trajtuar dhe referuar kërkesat e tyre sipas nevojave që ata përcjellin pranë ALO 116. Është në dispozicion të gjithë fëmijëve në të gjitheë vendin, 24 orë në 7 ditë të javës dhe çdo ditë të vitit.

Alo 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët në Shqipëri funksionon si një shërbim unik për këshillimin e fëmijëve nëpërmjet telefonit në një qëndër të vetme thirrjesh (Call Center) të vendosur në Tiranë.

Për më tepër informacion, klikoni në www.alo116.al

CRCA.AL

Pages

Sponsors

         

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL