• TË RINJTË E VITIT 2016 NË SHQIPËRI - THIRRJE PËR NOMINIME

  Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) në bashkëpunim me Lidershipin e të Rinjve të TiranësdheCRCA Shqipëri, mbështetur nga Olof Palme International Center në Shqipëri, kanë kënaqësinë të njoftojnë hapjen e Thirrjes për Nominime “Të Rinjtë e Vitit 2016 në Shqipëri”. Nisma “Të Rinjtë e Vitit”, e cila iniciohet për të dytin vit rradhazisynon të identifikojë, rendisë dhe vlerësojë publikisht të rinj e të reja nga e gjithë Shqipëria që kanë dhënë një kontribut e kanësjellë një ndryshim...
 • NJOFTIM PËR PUNËSIM - Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht” Korce

  Pozicioni: Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht” Punëdhënës: CRCA Shqipëri Vendi:Korçë Kohëzgjatja:të paktën 6 muaj (1 muaj provë)  CRCA është një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e cila punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri dhe për të rritur...
 • NJOFTIM PËR PUNËSIM: 2 Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht”

  Pozicioni: 2 Asistent Koordinator/e për programin “Çdo fëmijë rom në kopsht” Punëdhënës: CRCA Shqipëri Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: të paktën 6 muaj (1 muaj provë) CRCA është një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e cila punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri dhe për të rritur...
 • SHOQËRIA CIVILE KONSULTOHET ME FËMIJET DHE TË RINJTË MBI ROLIN E KUVENDIT DHE GRUPIT PARLAMENTAR “MIQTË E FËMIJËVE”

  Tiranë, 31 Maj 2016– Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve - CRCA, mbështetur nga Unicef Shqipëri, në kuadër të programit “Mbrojtja e Fëmijëve nga Dhuna në Shqipëri” zhvilloi ditën e sotme një konsultim me të rinjtë dhe fëmijët mbi rolin e kuvendit dhe rëndësinë e Grupit Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve (GPMF)” në mbrojtjen e tyre nga dhuna dhe abuzimi. Konsultimi me fëmijët dhe të rinjtë të moshave 15 - 25 vjeç kishte synimin kryesor të merrte mendimet dhe rekomandimet e tyre në lidhje...
 • INSTITUCIONET E QARKUT TË KORÇËS DISKUTOJNË PËR AKSESIN E FËMIJËVE ROM NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

  Korçë, 25 Mars 2016– Bashkia Korçë në bashkëpunim me CRCA Shqipëri, organizuan sot në sallën e konferencave të Hotel Life Gallery workshopin “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së hershme”. Takimi kishte si qëllim të sillte së bashku të gjithë aktorët kryesorë për të diskutuar sfidat e vitit të parë e të dytë, të sillte zgjidhje që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës të fëmijëve rom, të prezantojë gjetjet e vëzhgimit “Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së...

Pages